Nối 2 đầu dây nhỏ giọt vặn 16mm

4,000

in stock

Nối ống 16mm dùng để nối 2 đoạn ống cùng cỡ 16mm (thường là ống nhỏ giọt dẹt trải theo luống).