Nối 2 đầu dây nhỏ giọt rút 16mm

3,500

in stock

Nối ống 16mm dùng để nối 2 đoạn ống cùng cỡ 16mm (thường là ống nhỏ giọt dẹt trải theo luống)