Béc tưới phun mưa cục bộ

3,000

in stock

Sản phẩm có thể tưới hướng lên hoặc hướng xuống.
Kết nối trực tiếp với ống PE 6mm, có thể gắn với cọc cố định….