Dây Nhỏ Giọt Green Drip 16mm, Khoảng cách lỗ 20cm, Dày 0.25mm

2,200

in stock

Tưới nhỏ giọt bằng ống dẹp trải theo luống có chi phí thấp, phù hợp với hầu hết các loại cây trồng theo hàng, luống có khoảng cách cây trồng dày.

Ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp, chất lượng hàng đầu,