Dây Tưới Nhỏ Giọt Golden Drip 16mm,Khoảng cách lỗ 30cm,Dày 0.3mm

2,300

in stock

Ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp, chất lượng hàng đầu, giá không đổi cho mọi khoảng cách lỗ. Có đầy đủ phụ kiện đi kèm như khớp nối, van…