Que Cắm Tưới Nhỏ Giọt

2,000

in stock

Thông tin sản phẩm

Lưu lượng: 2l/h,

Áp suất hoạt động: 1 bar

Chiều cao que tưới: 15cm

Cỡ ống gắn thiết bị: ống 5mm

Góc lệch 70 độ

Sử dụng & lắp đặt:

Sử dụng đường ống 12mm, 16mm, hoặc 20mm làm ống dẫn nước chính.

Tới mỗi chậu, gốc cây đi ống mềm cỡ 6mm, một đầu gắn với ống dẫn nước chính bằng nối ống 6mm, một đầu gắn với que tưới nhỏ giọt. Que tưới nhỏ giọt được cắm trực tiếp vào gốc cây.