Nối 2 đầu dây nhỏ giọt rút 16mm

3,500

in stock

Nối ống 16mm dùng để nối 2 đoạn ống cùng cỡ 16mm (thường là ống nhỏ giọt dẹt trải theo luống)

Thông tin sản phẩm

Cách sử dụng: Nhét hai đầu cút nối vào 2 đầu ống. Rút chặt 02 nút  hai bên để gia cố.