Nối 2 đầu dây nhỏ giọt vặn 16mm

4,000

in stock

Nối ống 16mm dùng để nối 2 đoạn ống cùng cỡ 16mm (thường là ống nhỏ giọt dẹt trải theo luống).

Thông tin sản phẩm

Cách sử dụng: Nhét hai đầu cút nối vào 2 đầu ống. Xiết chặt 02 nút xoáy hai bên để gia cố.