Khởi thủy 16mm dây nhỏ giọt dẹp

4,500

in stock

Dùng để nối ống nhỏ giọt dạng dẹt (dripline, driptape) với đường ống dẫn nước chính (ống PVC, HDPE)

Thông tin sản phẩm

Khởi thủy ống 16mm dạng rút

Nhựa cao cấp

Độ bền cao

Có sẵn roăng cao su