Đục Lỗ Ống PE

50,000

in stock

Thiết bị đục lỗ trên ống PE

Thông tin sản phẩm

Đầu bấm lỗ 2.8mm dùng để bấm lỗ trên ống PE 16mm, 20mm…